Planificarea examenelor pentru studenții din anul 1, Drept ID

Programarea întâlnirilor pentru sinteze (pregătire).

Nr ore / săpt.
SI    TC    AT    AA
28    20    8       -

Nr ore / săpt.

SI    TC    AT    AA
28    20    8       -

Nr ore / săpt.

SI    TC    AT    AA
28    20    8       -

Nr ore / săpt.

SI    TC    AT    AA
28    20    8       -


Nr ore / săpt.

SI    TC    AT    AA
28    20     8      -