Planificarea întâlnirilor semestriale pentru sintezele de pregătire.

DESCARCĂ PLANIFICAREA PE SEM. 1, anul 1

Nr ore / săpt.
SI    TC    AT    AA
28    20    8       -

Nr ore / săpt.

SI    TC    AT    AA
28    20    8       -

Nr ore / săpt.

SI    TC    AT    AA
28    20    8       -

Nr ore / săpt.

SI    TC    AT    AA
28    20    8       -


Nr ore / săpt.

SI    TC    AT    AA
28    20     8      -