Planificarea examenelor pentru studenții din anul 1, Drept ID

Programarea întâlnirilor pentru sinteze (pregătire), semestrul al 2-lea.

Nr ore / săpt.

SI    TC    AT    AA
28    20     8      -

Nr ore / săpt.

SI    TC    AT    AA
28    20     8      -

Nr ore / săpt.

SI    TC    AT    AA
28    20     8      -

Nr ore / săpt.

SI    TC    AT    AA
28     -       -      14

Nr ore / săpt.

SI    TC    AT    AA
28    10     4      -Nr ore / săpt.

SI    TC    AT    AA
28    10     4      -Nr ore / săpt.

SI    TC    AT    AA
28   20     8      -